Digital registrering af IVS

0
2075

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

IVS er forkortelsen for iværksætterselskab og er et kapitalselskab, som stiftes med en selskabskapital fra kr. 1,00 og op til kr. 49.999,00. I et IVS skal man opspare 25 % af det årlige overskud indtil man har kr. 50.000,00, hvorefter man har mulighed for at omregistrere selskabet til et ApS. Det er også først når man har opsparet kr. 50.000,00 at man kan udbetale udbytte til selskabsejerne. Selskabsejernes hæftelse i et IVS er begrænset til selskabskapitalen ligesom ved de øvrige kapitalselskaber, ApS og A/S. Stifterne kan udgøre såvel danske som udenlandske, juridiske eller fysiske personer. Stiftelse af et IVS kan alene ske ved indskud af kontanter og man kan derfor ikke stifte med apportindskud i form af aktiver.

Et IVS skal registreres ved Erhvervsstyrelsen og får tildelt et CVR-nummer. For registrering kræves det at der indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter som er underskrevet af den stiftende generalforsamling, det vil sige alle stiftere. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne skal være i overensstemmelse med selskabsloven og skal blandt andet indeholde information om stifterne, den valgte selskabsform, startkapital, anparterne, selskabets navn, formål og regnskabsår. Derudover vil der også skulle angives formalia i forhold til afholdes af generalforsamling og eventuelle andre forhold der er vedtaget for selskabet.

Der er ikke revisionspligt og ej heller krav om en bestyrelse, men begge dele kan vælges både ved stiftelsen eller ved en efterfølgende beslutning truffet af generalforsamlingen.

Når man har opnået kr. 50.000,00 i kapital har man mulighed for at omregistrere IVS’et til et ApS. Dette er en fordel, da man så får registreret en højere kapital, hvilket ofte er velset blandt kunder og samarbejdspartnere. En omregistrering kan ske, ved at få en vurderingsberetning fra en revisor som skal danne grundlag for den kapital der registreres, er minimum kr. 50.000,00 samt udarbejde et generalforsamlingsprotokollat, hvor det vedtages at foretage ændringen af selskabets registrerede kapital samt selskabsform, hvorefter anmeldelse kan ske hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis man ønsker at foretage ændringer i et IVS, fx navnet eller formålet, skal dette vedtages i et generalforsamlingsprotokollat og derefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Et IVS er desuden pligtig til at føre en ejerbog over selskabets anpartshavere. Derudover er det lovpligtigt at registrere selskabets legale og reelle ejere i Erhvervsstyrelsen offentlige ejerregister. Ønsker man således at overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller at tilføje en ny anpartshaver ved stiftelse af nye anparter, skal dette dels anføres i ejerbogen og dels registreres i dette offentlige ejerregister.